Boost uw GIZ-methodiek implementeerder competenties! 

Krijg kennis, tools en intervisie om uw leerpunten aan te pakken en uw competenties op peil te houden!  

Aan het einde van de jaarlijkse skillsbooster en intervisiesessie:
 

 • bent u op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in de GIZ-methodiek

 • heeft u stilgestaan bij de positieve en negatieve implementatie ervaringen in uw organisatie

 • heeft u de krachten, leerpunten en behoeften bij de implementatie overzichtelijk in kaart gebracht

 • heeft u samen met de ontwikkelaar van de GIZ-methodiek en met andere implementatie coördinatoren gebrainstormd over mogelijke aanpakken voor de geïdentificeerde knelpunten

 • kunt u a.d.h.v. de GIZ-Implementatiecoördinator Competenties Schema reflecteren over uw eigen krachten en ontwikkelbehoeften en uw persoonlijke en organisatorische ontwikkeldoelen opstellen

Herkenbaar?
 • Ik ben de motor achter de GIZ-methodiek implementatie. Af en toe heb ik benzine nodig...

 • In de waan van de dag krijg ik weinig kans om stil te staan bij de implementatie...

 • Ik weet uit ervaring dat kennis en kunde verwateren zonder onderhoud...

 • Ik wil iedereen op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen in de GIZ-methodiek...

 • Ik heb input nodig van andere implementatiecoördinatoren...

Hoe ziet de training eruit?
 • Stilstaan bij en delen van uw positieve en negatieve implementatie ervaringen a.d.h.v. de GIZ-methodiek implementatiemonitor

 • In kaart brengen van de krachten, leerpunten en leerbehoeften m.b.t. uw implementatietraject

 • Meedoen in begeleide intervisie a.d.h.v. het oplossingsgerichte GIZ-methodiek intervisiemodel.

 • Inspiratie en ideeën opdoen m.b.t. de kwaliteitsborging van de implementatie en de uitvoering, samen met de ontwikkelaar van de GIZ-methodiek en andere implementatie coördinatoren

 • Oplossingsgericht consolideren Implementatieplan en actielijst bijstellen/aanvullen n.a.v. de intervisiesessie. Na de training bespreekt u de opgedane ideeën in uw implementatieteam

 • Zelf reflecteren en nieuwe persoonlijke en organisatorische ontwikkeldoelen stellen a.d.h.v. de GIZ-Implementatiecoördinator Competenties Schema​

Cursus details

Wat:         

Jaarlijkse boostertraining en intervisie van 1 dagdeel

 

Voor wie: 

Getrainde GIZ-methodiek implementatiecoördinatoren

Wanneer (2 mogelijkheden):​

 • Donderdag 6 september, 9.30-13.00u OF

 • Donderdag 1 november, 9.30-13.00u

Waar:       

Matchpartner, Boerhaavelaan 4, 2334EN Leiden

(2 minuten loopafstand van Leiden Station; gratis parkeergelegenheid).

Met dank aan Matchpartner voor de gastvrijheid!

            

Kosten: 299 euro inclusief materialen

Energiegevend en motiverend ...

“De booster gaf me energie en ideeën. Heel motiverend!

Inge Parlevliet,

gemeente Zwijndrecht

Met de training "Boost uw GIZ-methodiek implementeerder competenties' van Childrearing Matters krijgen implemenatiecoördinatoren in zorg, welzijn en onderwijs de nodige jaarlijkse skillsboost om hun leidende rol te ondersteunen