Implementeer de GIZ-methodiek met succes!

Herkenbaar..? 

 

 • Mijn bestuur vraagt om meetbare succesfactoren bij de implementatie...

 • Onze teams twijfelen of verandering er echt nodig is...

 • Onze stafartsen vragen zich af of ouders mee kunnen en überhaupt mee willen beslissen...

 • Vele mentoren in ons samenwerkingsverband zeggen al gezinsvriendelijk te werken...

 • Ik wil een implementatieplan kunnen opstellen en de implementatie kunnen monitoren...​

​​

Krijg kennis, tools en strategieën om optimale sturing te geven aan uw eigen GIZ-methodiek ‘implementatiereis’!

 

Aan het einde van deze interactieve training:

 • heeft u een duidelijke visie van wat uw organisatie wil bereiken met de GIZ-methodiek

 • heeft u een duidelijk beeld van hoe het implementatietraject eruit zal zien

 • weet u wat er van u en uw team verlangd wordt en welke competenties er hiervoor nodig zijn

 • kunt u aan de hand van theorie, praktijkvoorbeelden en tips:

  • een effectief implementatieteam samenstellen en leiden

  • een implementatieplan opstellen, met concrete doelen en meetbare succesfactoren waarmee u de implementatie kunt aansturen en monitoren

  • relevante partijen actief betrekken bij het realiseren van het implementatieplan

  • effectief omgaan met de geanticipeerde weerstand en andere knelpunten

  • medewerkers motiveren op de bedoelde manier met de GIZ-methodiek te werken

Zo kunt u een culturele verschuiving realiseren in de relatie tussen uw organisatie en gezinnen!

Hoe ziet de training eruit?
 • Concept visie en succesfactoren bepalen zodat u duidelijk over kunt brengen waarom uw organisatie er voor de GIZ-methodiek gekozen heeft

 • Concept implementatieteam samenstellen zodat u weet op welke competenties en personen u kunt rekenen bij de implementatie 

 • Concept 3-fase implementatieplan opstellen zodat u weet hoe het beoogde implementatietraject eruitziet en met welke bestaande werkpraktijken, systemen en processen uw organisatie rekening moet houden

 • Concept actielijst en monitor opstellen zodat u weet welke acties horen bij de 3 implementatiefasen en hoe u de vooruitgang kunt monitoren 

 • Geanticipeerde tegenvallers identificeren en brainstormen over mogelijke aanpakken

 • Kwaliteitsborging bepalen zodat u weet hoe u het gebruik van de GIZ-methodiek kunt optimaliseren

Cursus details

 

 

 

Wat:

Intensieve, interactieve 1-daagse                       groepstraining (3 dataopties)

Voor wie:

HBO+ professionals (stafleden, managers of leidinggevenden) die aangesteld zijn als GIZ-methodiek implementatie coördinatoren

Wanneer (3 opties): 

Dinsdag 3 april, 9.30-16.30 uur of

Dinsdag 3 juli, 9.30-16.30 uur of

Donderdag 30 augustus, 9.30-16.30 uur

Waar:     

Matchpartner, Boerhaavelaan 4, 2334EN Leiden

(2 minuten loopafstand van Leiden Station; gratis parkeergelegenheid op eigen terrein)

Met dank aan Matchpartner voor de gastvrijheid!

 

Kosten: 899 euro inclusief lunch, handboek en monitorsjablonen

Behulpzaam en inspirerend

Ik vond het inspirerend en behulpzaam om systematisch te kijken naar ons implementatietraject. ”

Inge Parlevliet, GIZ-methodiek implementatie coördinator, CJG Zwijndrecht

“De monitor en de actielijst scheppen samen een richtinggevend kader dat motiverend werkt.

Trudie Klooster, GIZ-methodiek implementatie coördinator,

SWV VO Delflanden

De GIZ-methodology training "Implementeer de GIZ-methodiek met succes geeft implementatiecoördinatoren ke nis, tools en strategieën om optimale sturing te geven aan de implementatie van de GIZ-methodiek