De GIZ-methodiek

Waarom de GIZ-methodiek?

Ouders en kinderen will zelf beslissen

Ouders en kinderen verwachten zonder meer deel te nemen aan de besluitvormingsprocessen die hun leven bepalen. Ze willen dat professionals niet meer over ze spreken. En ze willen zich niet langer veroordeeld voelen en geadviseerd worden door 'experts' die weinig aandacht besteden aan hun eigen kennis, waarden en prioriteiten.

 

Professionals willen meer ruimte

Evenzo voelen professionals zich vaak ongemakkelijk met de traditionele protocollen, die weinig ruimte overlaten voor de expertise van de professional zelf en van gezinsleden.

 

Gezinnen en professionals hebben meer ruimte nodig om gezamenlijke beslissingen te kunnen nemen binnen authentieke, empathische, vertrouwensrelaties.

Wat levert de GIZ-methodiek op voor gezinnen en professionals?

Professionals die getraind zijn in de GIZ-methodiek krijgen de ruimte om hun bejegening en hun diensten aan te passen aan de ouders en kinderen met wie zij werken. De methodiek helpt professionals gezinsleden actief te betrekken bij:

• het analyseren van hoe het gaat met de ontwikkeling van een specifiek kind op alle belangrijke gebieden;

het in kaart brengen van de opvoeduitdagingen die het kind met zich meebrengt;

het inschatten van wat het kind nodig heeft om zijn ontwikkelingsuitdagingen het hoofd te bieden en van hoe, en met wiens hulp, het gezin kan gedijen.

 

Dit binnen een authenieke, oplossingsgerichte dialoog.

Wat is de GIZ-methodiek en hoe werkt het?

 

Educatief, gezinsvriendelijk beslissingsraamwerk 

De GIZ-methodiek is een educatief, gezinsvriendelijk beslissingsraamwerk dat professionals en gezinnen helpt d.m.v. een constructieve dialoog in kaart te brengen hoe het gaat met een specifiek kind en consensus te bereiken over passende ondersteuning.

 

Waar staat 'GIZ' voor?

GIZ staat voor 'Gezamenlijk Inschatting van Zorgbehoeften'. Professionals die getrained zijn in the GIZ-methodiek gebruiken leeftijdsspecifieke gekleurde schema's and specifieke oplossingsgerichte communicatie-technieken die in combinatie gezinnen actief betrekken bij het beslissingsproces.

 

Kosteneffectief maatwerk

Door het neerzetten van een transparante structuur die begrip en acceptatie bevordert tussen alle gesprekspartners, zorgt de GIZ-methodiek ervoor dat gezinnen en professionals hun expertise kunnen bundelen. Wanneer de GIZ-methodiek goed geïmplementeerd wordt, is het resultaat kosteneffectief maatwerk. 

De GIZ-methodiek biedt inzicht waardoor gezinnen selectiever kunnen zijn in hun gebruik van de geboden ondersteuning. Ze gaan vaak stralend de deur uit!"

Jeugdarts

GGD Leiden

Please reload

Twee weken geleden werd een moeder emotioneel terwijl ze het Pyramid of Strength Schema invulde. Ze vertelde me dat ze zich overweldigd voelde toen ze besefte zich hoe goed ze haar kind aan het opvoeden was. Ik zie vaak hoe de GIZ-methodiek op deze manier de veerkracht en motivatie van gezinsleden verhoogt. "

Cathelijne Lodder

Gezinscoach, Vivenz Maatschappelijke Dienstverlening

Please reload

What betekent de GIZ-methodiek voor professionals en gezinnen? 
 
Meer dan 2000 professionals getrained!

Meer dan 2000 professionals werkzaam met gezinnen in de zorg-, welzijns- en onderwijssectoren in heel Nederland zijn nu opgeleid in de GIZ-methodiek.

Wilt u meer weten over de GIZ-methodiek trainingsmodules van Childrearing Matters? U kunt hier klikken voor een overzicht van alle trainingen:

 

 

 

U kunt ook ervoor kiezen contact op te nemen met Childrearing Matters via het contactformulier.

Gesteund door onafhankelijk onderzoek

Onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Leiden in het kader van de Academische Werkplek, Zuid-Holland Noord, bevestigt dat de GIZ-methodiek inderdaad authentieke dialogen tot stand brengt, waarin ouders, kinderen en professionals zich allemaal gehoord, begrepen en gerespecteerd voelen. Het onderzoek toont ook aan dat a.d.h.v. de GIZ-methodiek, gezinnen en professionals consensus kunnen bereiken over het niveau en het type hulp dat passend is.

 

All partijen kunnen 'dezelfde taal speken' en kunnen dus samen oplossingen bedenken.

Landelijke erkenning voor de

GIZ-methodiek

  • 2014: genomineerd voor de professionele juryprijs bij de Nederlandse Jeugdzorg Prijzen

  • 2015: nationale implementatie aanbevolen door de beroepsverenigingen voor pedagogen, pedagogen, maatschappelijk werkers en psychologen (NVO, BPSW en NIP). (Voor meer informatie zie de landelijke richtlijn "Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp")

  • 2015: nationale implementatie binnen de gemeentelijke jeugdgezondheidsdiensten aanbevolen door de landelijke beroepsvereniging voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen (NCJ)

 

De gezinsvriendelijke aanpak van de GIZ-methode wordt ook nu nationaal gepromoot door de onafhankelijke Stichting GIZ-methodiek, opgericht door Alison in 2015.

De GIZ-methodiek is super cool! Het schema herinnert me aan wat ik zelf kan doen om me gezond en gelukkig te blijven."

Adam

VMBO kade leering die leert omgaan met autisme

Please reload

Ik kwam naar het consult met een chaos in my head. De GIZ-methodiek liet me zien hoe goed ik een heleboel dingen doet en gaf me nieuw perspectief."

Simone Keijsers

Moeder, Leiden

Please reload

The GIZ-methodology has helped us to make our assessments and advice more flexible and family-friendly."

Annemiek Kropman

Manager an implementation coordinator, JGZ Kennemerland

Please reload