Activeer gezinnen, als GIZ-methodiek uitvoerder!

De training 'Activeer gezinnen, als GIZ-methodiek uitvoerder geeft professionals in zorg, welzijn en onderwijs kennis, tools en strategieën om de GIZ-methodiek op de bedoelde manier uit te voeren
Krijg kennis, tools en strategieën om de GIZ-methodiek op de bedoelde manier uit te voeren! 
 
Aan het einde van de training:
 
 • weet u het belang van een vraag- en oplossingsgerichte basisattitude en hoe u deze uit kunt stralen

 • kent u de theoretische onderbouwing en methodische fasen en stappen van de GIZ-methodiek

 • kent u de belangrijkste factoren, ontwikkel- en opvoedtaken die de ontwikkeling beïnvloeden

 • kunt u de GIZ-methodiek eigen maken, ter versterking van uw gevoelens van autonomie, competentie en verbondenheid

 • kunt u a.d.h.v. de Pyramid of Strength (PoS) schema's en motiverende gespreksvaardigheden gezinsleden (en, eventueel, professionals uit andere disciplines) actief betrekken bij het taxatie- en beslissingsproces

 • kunt u samen met gezinsleden (en, eventueel met andere professionals) op een transparante, gestructureerde, doel- en systeemgerichte manier de krachten en zorgbehoeften in het gezin in kaart brengen en consensus bereiken over passende zorg.

Cursus details

 

 

Wat:        

Intensieve, interactieve groepstraining van 2 dagdelen met oefentijd ertussen ​

 

Voor wie:
HBO+ professionals die werken in zorg-, welzijns- en onderwijsinstanties met kinderen van 0 t/m 23 jaar en/of hun ouders. Dat zijn psychologen, pedagogen, therapeuten,

(jeugd)artsen,(jeugd)verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, zorgcoördinatoren, schoolbegeleiders.

Wanneer (2 dataopties):

1) Dinsdag 10 april (dagdeel 1)​ 9.30-13.30u en

   Dinsdag 5 juni (dagdeel 2)​ 9.30-13.30u 

                 of

2) Dinsdag 18 september (dagdeel 1) 12.30-16.30u en

Dinsdag 13 november (dagdeel 2) 12.30-16.30u

 

Waar:       

Matchpartner, Boerhaavelaan 4, 2334EN Leiden (2 minuten loopafstand van Leiden, Station; gratis parkeergelegenheid)

Met dank aan Matchpartner voor de gastvrijheid!

Kosten:    

299 euro inclusief handboek en twee Pyramid of Strength (PoS) schema's

Herkenbaar?...
 • Als moeder voelde ik me te weinig betrokken bij de beslissingen over Rachel...

 • Kim voelde zich niet gehoord, gerespecteerd en geholpen tijdens het gezondheidsonderzoek op school...

 • Dr. Schmidt had onvoldoende ruimte om in te gaan op de zorgen van de vader...

 • Hoe kan ik holistische, oplossingsgerichte gesprekken voeren met ouders?...

 • Ik vraag me af hoe ik complexe beslissingsprocessen transparant kan maken voor alle betrokkenen...

Hoe ziet de training eruit?
 • Dagdeel 1 richt zich primair op de inhoud, de onderliggende principes en de structuur van de GIZ-methodiek.

 • Oefenperiode: tijdens de 4-6 week oefenperiode voert u de GIZ-methodiek uit in de praktijk. A.d.h.v. gestructureerde huiswerkopdrachten past u het geleerde toe en reflecteert u over uw uitvoeringen.

 • Dagdeel 2 bouwt voort op uw praktijkervaring en gaat dieper in op de oplossingsgerichte communicatietechnieken die u inzet om ouders en kinderen te activeren. De focus ligt op het afstemmen met uw gesprekspartner(s). De deelnemers oefenen verder met de uitvoering van de signalerings- en uitgebreide varianten van de GIZ-methodiek.

De training 'Activeer gezinnen, als GIZ-methodiek uitvoerder geeft professionals in zorg, welzijn en onderwijs kennis, tools en strategieën om de GIZ-methodiek op de bedoelde manier uit te voeren

Effectief en inspirerend...

“Ik voel me meestal uitgeput na zo'n training, maar deze GIZ-methodiek sessies openden mijn ogen en maakten me enthousiast over de nieuwe mogelijkheden. ”

Dr. Ali Ghotb Razmjou, jeugdarts, Rivas Zorggroep